VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Các địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Nguồn: Internet

Các địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 8622/VPCP-KTTH, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với các địa phương về tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan lên 20 tỷ USD trước năm 2020

Công khai doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán giai đoạn 2017- 2020

Kiên quyết không có vùng cấm trong chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017.
Cụ thể, tập trung vào các nội dung sau:
Thứ nhất, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Thứ hai, rà soát, có giải pháp cụ thể tạo thuận lợi thúc đẩy triển khai thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, bao gồm cả dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Thứ ba, đối với các địa phương có tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ cao, điều tiết về ngân sách trung ương như các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trên địa bàn, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP chung của cả nước.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM