VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cần tập trung thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm tăng trưởng, kiểm soát lạm phát

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nguồn: internet

Cần tập trung thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm tăng trưởng, kiểm soát lạm phát

Đó là nhiệm vụ mà Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đặt ra cho ngành Kế hoạch và Đầu tư từ nay đến cuối năm tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ này sớm trình Chính phủ Đề án tổng thể tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ định hướng những công tác lớn của ngành Tài chính

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Huy động hiệu quả nguồn lực cho tín dụng chính sách

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 30 năm đổi mới (1986-2016) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (2010-2015), đất nước cơ bản đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, về ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hợp lý, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh quốc phòng, chăm lo nhiều hơn cho an sinh xã hội. Đóng góp vào thành công chung này không thể không nhắc đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng hội nghị này không chỉ đánh giá công việc của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2016 mà còn đặt ra nhiều vấn đề quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2016-2020.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và các chương trình hành động, nghị quyết của Chính phủ trong thời gian tới, trong đó còn nhiều vấn đề của kinh tế-xã hội cần có câu trả lời.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đã đặt ra một loạt câu hỏi về những vấn đề mà hiện nay người dân và dư luận xã hội thực sự quan tâm. “Vì sao chúng ta tăng trưởng dưới tiềm năng? Vì sao nước ta có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ “chưa giàu đã già” vì để lỡ thời cơ “dân số vàng”? Vì sao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của quốc gia, của xã hội và doanh nghiệp còn hạn chế? Vì sao phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường? Vì sao đầu tư công không hiệu quả, hệ số Icor cao và nhiều dự án thất thoát lãng phí?…”, Phó Thủ tướng hỏi.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở hướng giải quyết những vấn đề trên khi cho rằng trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị nhưng ngành Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Chính phủ phải nhận thức thật rõ về vai trò và trách nhiệm của mình. Nói cách khác, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần xem lại đã làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước chưa?

Phó Thủ tướng cũng nêu vấn đề lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và quan trọng hơn là giải pháp tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá phải được ngành quan tâm đúng mức. Từ đó, ngành Kế hoạch và Đầu tư phải coi nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu về quy hoạch, kế hoạch, chiến lược cho Đảng, Nhà nước theo tín hiệu thị trường là nhiệm vụ số một.

Đánh giá về nhiệm vụ tham mưu thể chế, chính sách quản lý chung và một số lĩnh vực cụ thể, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đóng góp hàng đầu, nhất là trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, toàn Ngành phải đổi mới tư duy hơn nữa, nhất là tư duy phát triển để giải quyết các nút thắt thể chế, góp phần quan trọng trong tham mưu phát triển kinh tế-xã hội.

Về quản lý đầu tư trong nước và nước ngoài, Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá mà phải chọn lọc các dự án để hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu kinh tế, dự án có công nghệ tốt, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tăng cường xuất khẩu và bảo đảm thanh khoản ngoại tệ của quốc gia. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của ngành là tăng cường huy động vốn đầu tư của toàn xã hội hiệu quả nhất, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2016 thực hiện rà soát, phân công nhiệm vụ, cơ cấu lại các đơn vị của bộ và địa phương trên tinh thần rõ người, rõ việc, bảo đảm tính kết nối giữa các bộ phận, tăng cường đạo đức công vụ, chống nhũng nhiễu và thực hiện luân chuyển cán bộ… Bên cạnh đó, sớm trình Chính phủ Đề án tổng thể tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 trong đó có cập nhật các vấn đề mới đặt ra; khẩn trương xây dựng kế hoạch đề án đầu tư công trung hạn, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai kế hoạch tài chính trung hạn trình Quốc hội vào tháng 10/2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2016, khởi động lập kế hoạch cho năm 2017, coi kế hoạch là công cụ thực sự để phát triển kinh tế; khẩn trương hoàn thiện khung khổ 2 chương trình mục tiêu quốc gia và 21 chương trình mục tiêu khác để có chất lượng cao nhất...

Trong những tháng cuối năm, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm tăng trưởng, kiểm soát lạm phát dựa trên tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết 19, 35 và 60 của Chính phủ; các kịch bản điều hành giá; có kịch bản cụ thể đối với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm cho nông nghiệp tăng trưởng dương từ nay tới cuối năm./.

PV.

Có thể bạn quan tâm