VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,8%

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân bảy tháng là 65,3%. Nguồn: internet

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,8%

"Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tại thời điểm 1/8) đã tăng 9,8% so với cùng kỳ” - Số liệu trên được công bố từ Theo Báo cáo Kinh tế - Xã hội tháng Tám của Tổng cục Thống kê.

Bám sát chỉ đạo điều hành, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ đề ra

Sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2017

Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017

Theo đó, các ngành có chỉ số tồn kho tăng cao là sản xuất đồ uống tăng 62%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 55,2%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 25,6%..., bên cạnh đó các ngành có chỉ số tồn kho ở mức là dệt tăng 1%,  riêng ngành sản xuất phương tiện vận tải khác tồn kho đã giảm 0,3%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 16,4%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 22,3% và sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 25,1%.

Như vậy, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân bảy tháng là 65,3%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 131,1%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 82,3%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 77%, sản xuất xe có động cơ 76,4%, sản xuất, chế biến thực phẩm 75,2%.

Về chỉ số tiêu thụ, toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng Bảy đã tăng 1,6% so với tháng Sáu và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tính cả bảy tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến, chế tạo đã có những bước khả quan và tăng 9,5% so với bảy tháng năm ngoái (cùng kỳ năm trước tăng 8,1%).

Về lao động, số việc làm trong các doanh nghiệp công nghiệp (tại thời điểm 1/8) tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm 2016. Tuy nhiên, lao động tại khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 4%, trong khi doanh nghiệp ngoài Nhà nước lại tăng 0,9% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7,6%. 

Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 7%, ngành chế biến, chế tạo tăng 5,1%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3,2% và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Tỷ lệ tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 7 tháng
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM