VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công nghiệp hỗ trợ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công nghiệp hỗ trợ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo.

Sự kiện kinh tế - tài chính Việt Nam tuần từ 18-23/7/2016

Tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 8,16%

Nắn dòng vốn tín dụng vào sản xuất

Phó Thủ tướng cho rằng, công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu và phụ tùng để liên kết tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, công nghiệp hỗ trợ quyết định việc nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hoàn chỉnh.

Mặt khác, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ làm tăng giá trị sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm mới và là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bởi vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu những chính sách hiện hành cần hoàn thiện và đồng bộ để thực sự tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương cần có giải pháp cụ thể thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ nước ta phát triển đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM