VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Đạt 250 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đạt 250 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến trung tuần tháng 8, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 250 tỷ USD.

[Infographic] 10 thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2017

[Infographic] 6 nhóm hàng hóa xuất khẩu chính của Việt Nam vào ASEAN

7 tháng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57,9% dự toán năm

Phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân đạt 8%/năm thời kỳ 2016-2020

Con số này tăng 20,8% (tương ứng tăng hơn 43,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8 thâm hụt 3 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8 thâm hụt gần 2,45 tỷ USD, bằng 2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Cũng trong 15 ngày đầu tháng 8, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 11,17 tỷ USD, giảm 4,9% tương ứng giảm 527 triệu USD so với nửa cuối tháng 7.
Tính đến hết ngày 15/8, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 163,1 tỷ USD, chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 22,7%, tương ứng tăng gần 30,18 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. 
Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 8 thặng dư 996 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/8 gần 11,24 tỷ USD.
Cụ thể, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt gần 8,63 tỷ USD. Tính đến hết ngày 15/8, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 123,94 tỷ USD, tăng 18,8% (tương ứng tăng hơn 19,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 126,38 tỷ USD, tăng 22,9% (tương ứng tăng gần 23,52tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM