VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước

6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 28.199 tỷ đồng, tăng 30,97% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Internet

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 28.199 tỷ đồng, tăng 30,97% so với cùng kỳ năm trước; số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 6.893.061, tăng 15,54% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm nhân thọ bước vào cuộc đua số hóa

Khuyến khích AIA mở rộng đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 218.570 tỷ đồng

Phát triển bảo hiểm liên kết đầu tư trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tập đoàn Bảo Việt: Nửa năm đã đạt 92,3% kế hoạch lợi nhuận

Bảo Việt Nhân thọ khai trương thêm công ty thành viên tại Hà Nội

Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2017

Theo báo cáo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2017, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 9.776 tỷ đồng, tăng 33,77% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đã góp phần đưa tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong 6 tháng ước đạt 28.199 tỷ đồng.

Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, hiện nay có 5 doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường (chiếm hơn 80% thị phần). Cụ thể, ở vị trí thứ nhất là Bảo Việt Nhân thọ với 21,8% thị phần, vị trí thứ 2 là Prudential với 19,43% thị phần, tiếp đến là Dai-ichi Life (14,26% thị phần), Manulife (14,08% thị phần), AIA (10,87% thị phần)...

Về số lượng hợp đồng khai thác mới, trong 6 tháng đầu năm 2017, dẫn đầu thị trường là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 366.200 hợp đồng chiếm tỷ trọng 42,94%, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 322.160 hợp đồng chiếm tỷ trọng 37,78%, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 158.821 hợp đồng chiếm tỷ trọng 18,62%, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên cho thấy, trong những tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm mới, mở rộng kênh phân phối đặc biệt là kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance). Đơn cử như AIA Việt Nam, doanh nghiệp này vừa hợp tác với Ngân hàng HSBC Việt Nam phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của AIA Việt Nam thông qua mạng lưới của HSBC Việt Nam trong vòng 5 năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM