VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Dự án Luật thuế Tài sản: Các trường hợp được giảm 50% số thuế phải nộp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự án Luật thuế Tài sản: Các trường hợp được giảm 50% số thuế phải nộp

Theo Dự án Luật thuế Tài sản, những trường hợp nào được Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% số thuế phải nộp?

Nộp thuế vãng lai khi ký hợp đồng thi công tại tỉnh khác?

Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu xuất trả cho chủ hàng nước ngoài

Căn cứ xác định giá nhân công khi lập dự toán

Bên cạnh quy định về đánh thuế tài sản với nhà, căn hộ chung cư thì các trường hợp được giảm thuế tài sản cũng được khá nhiều bạn đọc quan tâm. Cụ thể, theo Dự án Luật thuế Tài sản, Bộ Tài chính đề xuất những trường hợp được giảm 50% số thuế phải nộp như sau:

Một là, đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

Hai là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Ba là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Bốn là,người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Ngoài ra, các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

PV.

Có thể bạn quan tâm