VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Được phân bổ bổ sung 73.300 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững:

Được phân bổ bổ sung 73.300 triệu đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ 73.300 triệu đồng kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Giảm nghèo phải đi vào thực chất hơn nhằm góp phần phát triển đất nước

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường

Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016

Cụ thể, trong 73.300 triệu đồng kinh phí sự nghiệp năm 2016 này sẽ phân bổ bổ sung 59.000 triệu đồng cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương để thực hiện các dự án: Chương trình 30a, Hỗ trợ phát triển sản xuất, Nhân rộng mô hình giảm nghèo, Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Đồng thời phân bổ 14.300 triệu đồng cho các địa phương để thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc quản lý và sử dụng số kinh phí trên bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thông báo cụ thể số kinh phí bổ sung cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện.

PV.

Có thể bạn quan tâm