VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

FDI đạt 18,103 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2016

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 11 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm vào Việt Nam là 18,103 tỷ USD, bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Thương hiệu ngoại rập rình đổ bộ vào Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tháng 11, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 7,2%

Tính đến ngày 20/11/2016, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng tính đến thời điểm trên, cả nước có 2.240 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 13,028 tỷ USD, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực đầu tư: Trong 11 tháng đầu năm 2016, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 907 dự án đầu tư đăng ký mới và 766 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 13,41 tỷ USD, chiếm 74,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 11 tháng. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 49 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 740,93 triệu USD, chiếm 4,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 684,84 triệu USD, chiếm 3,8% tổng vốn đầu tư.

Theo đối tác đầu tư: Hàn Quốc dẫn đầu 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,29 tỷ USD, chiếm 29,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,05 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư đăng ký; Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,95 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư: Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 45 dự án cấp mới và 35 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,74 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,93 tỷ USD, chiếm 10,7%. Tiếp theo là Đồng Nai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,87 tỷ USD ; 1,84 tỷ USD và 1,32 tỷ USD.

Về tình hình xuất, nhập khẩu của khu vực FDI: Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 11 tháng đầu năm 2016 đạt 114,076 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 11 tháng đầu năm 2016 đạt 111,979 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2015 và chiếm 70,2% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực FDI tính trong 11 tháng đầu năm 2016 đạt 92,831 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59,2% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2016, khu vực FDI xuất siêu 21,245 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 19,148 tỷ USD không kể dầu thô.

Trong 11 tháng đầu năm, một số dự án FDI lớn được cấp phép là: Dự án LG Display Hải Phòng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 tỷ USD; Dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng, tổng vốn đầu tư đăng ký 550 triệu USD; Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, do Công ty TNHH tập đoàn quốc tế CDC (Cayman Islands) đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 315,46 triệu USD; Dự án Thành phố Amata Long Thành, tổng vốn đầu tư đăng ký 309,3 triệu USD...


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM