VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giao 5.600 tỷ đồng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giao 5.600 tỷ đồng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa Thủ tướng Chính phủ giao tổng mức kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước là 5.600 tỷ đồng cho năm 2018.

Thanh khoản bất ngờ dồi dào, NHNN quyết định hút ròng 18.500 tỷ

Chính sách tài khóa góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Những điểm mới của tín dụng đầu tư nhà nước

Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ năm 2017

Cụ thể, tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, VDB được giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 với tổng mức kế hoạch vốn tín dụng đầu tư là 5.600 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành vốn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, kế hoạch tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại) năm 2018 cho VDB bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng giao VDB căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao

Đồng thời, định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM