VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hai mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm ngoái

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng giảm trong 6 tháng đầu năm.

Hai mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm ngoái

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, cà phê và dầu thô là 2 mặt hàng xuất khẩu xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm có xu hướng giảm so với kỳ năm 2017.

Nông sản Việt vào Hàn Quốc phải kiểm tra 370 loại thuốc bảo vệ thực vật

Gỡ vướng thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế

Trái cây Việt Nam từng bước thâm nhập thị trường thế giới

Ấn Độ, Trung Quốc đàm phán thành lập khối đối trọng với OPEC

Thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thống kê về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan cho thấy cà phê và dầu thô là 2 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu có xu hướng giảm so với kỳ năm 2017.

Cụ thể, cà phê trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 287 triệu USD, giảm 2,4%. Như vậy, ước chung 6 tháng đâu năm 2018 đạt 1,98 tỷ USD giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, trị giá xuất khẩu dầu thô trong tháng 06/2018 ước tính là 289 nghìn tấn, giảm 14,4% và trị giá là 165 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu chỉ ước đạt 1,85 triệu tấn, trị giá ước đạt 1 tỷ USD, giảm 50,7% về lượng và giảm 32,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM