VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hoàn thiện phương án xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hoàn thiện phương án xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Tăng trưởng kinh tế sẽ khả quan trong quý II/2017

Để tăng trưởng kinh tế cả năm 2017 đạt mức 6,7%

10 điểm sáng kinh tế - xã hội quý I/2017

Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025

Đó là nội dung tại Thông báo số 178/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 04/04/2017 về kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam ngày 22/03/2017.
Cụ thể, nội dung Thông báo kết luận nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải đã rất khẩn trương chuẩn bị các phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Với mục tiêu đến năm 2020 nước ta có khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc như Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đề ra, Chính phủ quyết tâm thực hiện đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP, với tinh thần quyết liệt, minh bạch, không tham nhũng, lãng phí, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư dự án, trên tinh thần chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, nhưng cần tạo động lực thu hút đầu tư, trình Chính phủ quyết định; đưa vào nội dung tờ trình Quốc hội xin quyết định chủ trương đầu tư đối với các cơ chế vượt thẩm quyền của Chính phủ.
Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị Tư vấn chủ động lập các dự án đầu tư thành phần để triển khai xây dựng ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư toàn tuyến.
Về quy hoạch: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng điều chỉnh quy mô quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam thành 6 - 10 làn xe cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước; thực hiện cắm mốc lộ giới để quản lý quỹ đất theo quy hoạch.
Về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện giải phóng mặt bằng toàn tuyến các đoạn sẽ được tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 theo quy mô Quy hoạch đã được phê duyệt.
Thủ tướng đồng ý phương án nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải lập lại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ
Đối với phương án huy động vốn đầu tư từ các nguồn khác, Thủ tướng đồng ý thực hiện các phương án đa dạng vốn, bao gồm nguồn vay từ các ngân hàng thương mại trong nước, ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á, bảo lãnh Chính phủ, phát hành trái phiếu công trình...
Thủ tướng cũng đồng ý chỉ định thầu tư vấn lập dự án và tư vấn thiết kế theo quy định; Bộ Giao thông vận tải tổng hợp vào cơ chế, chính sách đầu tư chung để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội. Việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu cạnh tranh, trên cơ sở thiết kế kỹ thuật được duyệt; Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định dự án theo đúng quy định.
Tại Thông báo, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước sớm báo cáo Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn nguồn vốn tín dụng trong nước để đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến cao tốc quan trọng khác.
 

PV.

Có thể bạn quan tâm