xuất khẩu tăng 17,9% và nhập khẩu tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2016. Cả nước nhập siêu 2,13 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng