đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 222,5 triệu USD"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng