suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) có sự khác biệt khá lớn giữa các quốc gia. Mức thuế suất thuế GTGT đặc biệt cao ở các nước phát triển thuộc khu vực EU và Đông Âu. Xu hướng chung của các nước hiện nay là tăng cường vai trò của thuế GTGT, đồng thời từng bước giảm dần thuế suất thuế thu nhập để tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng phổ thông của một số quốc gia năm 2017

Hiện nay, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) có sự khác biệt khá lớn giữa các quốc gia. Mức thuế suất thuế GTGT đặc biệt cao ở các nước phát triển thuộc khu vực EU và Đông Âu. Xu hướng chung của các nước hiện nay là tăng cường vai trò của thuế GTGT, đồng thời từng bước giảm dần thuế suất thuế thu nhập để tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư.

[Infographic] Việt Nam thu hút 23,36 tỷ USD vốn FDI 8 tháng đầu năm 2017

[Infographic] 406 doanh nghiệp nhà nước thoái vốn từ 2017-2020

[Infographic] Cách tính thuế và kê khai thuế khi kinh doanh trên mạng xã hội

Có thể bạn quan tâm