VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

"Không thể trì hoãn" tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhằm phát triển hệ thống đường bộ cao tốc của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Từ ngày 1/8 phí BOT sẽ giảm 10-20%

Tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo hình thức PPP

Đầu tư hạ tầng giao thông: Phải hút vốn ngoại

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương xây dựng phương án đầu tư và dành nguồn lực ngân sách thỏa đáng, đồng thời tạo cơ chế thích hợp để thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trong đó, vốn tham gia của nhà nước tối đa 40% tổng mức đầu tư dự án cùng với việc huy động các doanh nghiệp trong nước cần khuyến khích, ưutiên sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án pháttriển đường cao tốc quốc gia, trong đó tập trung tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2016.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tính toán mức phí và thời gian thu phí của từng dự án.


PV.

Có thể bạn quan tâm