VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kiểm soát chặt chẽ, thận trọng vốn đầu tư ra nước ngoài

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiểm soát chặt chẽ, thận trọng vốn đầu tư ra nước ngoài

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam, trong đó tiếp tục định hướng kiểm soát chặt chẽ, thận trọng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, đảm bảo an toàn vĩ mô

Dòng vốn ra khỏi Nga có xu hướng chững lại

Nhiều tập đoàn lớn tiếp tục "dốc" vốn vào Việt Nam

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến kinh tế Việt Nam

Theo đó hoạt động giao dịch vốn của Việt Nam không chịu ràng buộc bởi yêu cầu của các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Đề án nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về quản lý dòng vốn vào - ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; chú trọng nâng cao chất lượng dòng vốn thông qua kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý, hoàn thiện cơ chế báo cáo và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý.

Đối với giao dịch vốn trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài , trong điều kiện ưu tiên tập trung nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục định hướng kiểm soát chặt chẽ, thận trọng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Trong trường hợp điều kiện thị trường thuận lợi, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, có thể xem xét mở rộng đối tượng được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nới lỏng các rào cản kỹ thuật trên cơ sở vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tránh tác động tiêu cực đến cán cân thanh toán quốc tế và thị trường ngoại hối.

Lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam cần đánh giá kỹ lưỡng những rủi ro của việc tự do hóa từng dòng vốn cụ thể, từ đó có biện pháp dự phòng không trái với các cam kết quốc tế, đảm bảo khả năng phòng vệ trước các cú sốc kinh tế, hạn chế sự bất ổn định và khủng hoảng do biến động dòng vốn không kiểm soát được mang lại.

Đề án cũng đưa ra định hướng cơ bản đối với lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn, trong đó đối với các giao dịch vốn trong hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chú trọng nâng cao chất lượng dòng vốn thông qua kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý, hoàn thiện cơ chế báo cáo và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý.

PV.

Có thể bạn quan tâm