VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD

tính đến hết ngày 15/6/2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết ngày 15/6/2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD, tăng 21,5% (tương ứng tăng hơn 31,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu

Cấp số định danh cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2017 tăng 21,5% so với cùng kỳ

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2017

Trong kỳ 1 tháng 6/2017 (từ 1/6 - 15/6/2017), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 17,5 tỷ USD, giảm 12,9% (tương ứng giảm hơn 2,85 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 5/2017.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6/2017 thâm hụt tới 323 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2017 thâm hụt hơn 2,8 tỷ USD, bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong nửa đầu tháng 6/2017, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất, nhập khẩu là 11,35 tỷ USD, giảm 13,5% (tương ứng giảm gần 1,78 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5/2017.

Tính đến hết ngày 15/6/2017, khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất, nhập khẩu hơn 117,8 tỷ USD, chiếm 65,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,8% (tương ứng tăng gần 22,62 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 6/2017 thặng dư 759 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/6/2017 hơn 7,55 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2017 đạt gần 8,59 tỷ USD, giảm 16,7% (tương ứng giảm hơn 1,72 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017. Tính đến hết ngày 15/6/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 88,52 tỷ USD, tăng 18,7% (tương ứng tăng hơn 13,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 5/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 26%, tương ứng giảm 616 triệu USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 34,3% (tương ứng giảm 250 triệu USD); Giầy dép các loại giảm 11% (tương ứng giảm 87 triệu USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 8,6% (tương ứng giảm 85 triệu USD); Sắt thép các loại giảm 51,6% (tương ứng giảm 78 triệu USD); Hàng thủy sản giảm 19,1% (tương ứng giảm 77 triệu USD)…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6 đạt gần 6,05 tỷ USD, giảm 16,8% (tương ứng giảm gần 1,23 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2017, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  gần 62,68 tỷ USD, chiếm đến 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 20,2% (tương ứng tăng gần 10,55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2017 đạt gần 8,91 tỷ USD, giảm 8,8% ( tương ứng giảm 860 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017. Tính đến hết ngày 15/6/2017, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 91,32 tỷ USD, tăng 24,3% (tương ứng tăng gần 17,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 5/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 15,9% (tương ứng giảm 253 triệu USD); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 9,5% (tương ứng giảm 173 triệu USD); Vải các loại giảm 13,8%, (tương ứng giảm 82 triệu USD); Điện thoại các loại giảm 12,7% (tương ứng giảm 80 triệu USD); ngô giảm 59,1% (tương ứng giảm 55 triệu USD)… 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6/2017 đạt gần 5,3 tỷ USD, giảm 9,4% (tương ứng giảm 552 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2017, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 55,13 tỷ USD, tăng 28% (tương ứng tăng hơn 12,07 tỷ USD), chiếm 60,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM