VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 20,8%

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: internet

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 20,8%

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết ngày 15/8/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 250,32 tỷ USD, tăng 20,8% (tương ứng tăng hơn 43,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

10 thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 7 tháng/2017

Tháng 7/2017 cả nước nhập khẩu 6,94 nghìn ô tô nguyên chiếc

10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong tháng 07/2017

Riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đến hết ngày 15/8/2017, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 163,1 tỷ USD, chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 22,7%, tương ứng tăng gần 30,18 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 8/2017 thặng dư 996 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/8/2017 gần 11,24 tỷ USD.
Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tính đến hết ngày 15/8/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 123,94 tỷ USD, tăng 18,8% (tương ứng tăng hơn 19,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 87,17 tỷ USD, chiếm đến 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 19,9%, tương ứng tăng 14,45 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Về nhập khẩu, tính đến hết ngày 15/8/2017, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 126,38 tỷ USD, tăng 22,9% (tương ứng tăng gần 23,52tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 75,93 tỷ USD, tăng 26,1%, tương ứng tăng gần 15,73 tỷ USD, chiếm 60,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. 
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM