VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực

Thủ tướng trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và NSNN 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm trước Quốc hội sáng 29/7/2016. Nguồn: chinhphu.vn

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 trình bày trước Quốc hội sáng 29/7/2016.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

12 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Chỉ thị 19/CT-TTg: Động lực mới phát triển kinh tế tập thể

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,35%.

Tín dụng tăng 8,16%; Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại tệ đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Xuất siêu 1,54 tỷ USD. Thu NSNN tăng 6,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,7%; vốn FDI đăng ký đạt 11,3 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 7,25 tỷ USD, tăng 15,1%; vốn ODA ký kết mới tăng 61%.

GDP tăng 5,52%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 6,35% (cùng kỳ tăng 5,86%). Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5%. Khách quốc tế tăng 21,3%.

Có thêm 439 xã và 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 1.965 xã (chiếm 22% tổng số xã) và 23 đơn vị cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, đã hỗ trợ nhà ở cho trên 15 nghìn gia đình người có công, nâng tổng số lên trên 80 nghìn gia đình. Tạo việc làm cho 762 nghìn người, trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 708 nghìn người và đưa trên 54 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đã ký lại chương trình hợp tác lao động với Hàn Quốc.

Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Cụ thể, lương cơ sở tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng, áp dụng từ ngày 01/5/2016. Lương tối thiểu vùng I tăng 400.000 đồng lên 3.500.000 đồng, vùng II tăng 350.000 đồng lên 3.100.000 đồng, vùng III tăng 300.000 đồng lên 2.700.000 đồng, vùng IV tăng 250.000 đồng lên 2.400.000 đồng, áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 5,4%, bảo hiểm thất nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ. Nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Xuất cấp 84,5 nghìn tấn gạo cứu đói, hỗ trợ sự cố môi trường, học sinh vùng khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối; mạng lưới bệnh viện vệ tinh được mở rộng với 22 bệnh viện hạt nhân và 98 bệnh viện vệ tinh ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh, đạt 78,6% (cuối năm 2015 là 75%), đã kết nối mạng 14 nghìn cơ sở y tế toàn quốc.

Đến nay có 50/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt 79,4%). Có thêm 05 trường đại học, cao đẳng thực hiện cơ chế tự chủ, nâng tổng số lên 17 trường. Đã cấp chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ cho 204 doanh nghiệp.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay đạt 94,9%; đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 70%. Tăng cường phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật liệu nổ; hoàn thành việc xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng…

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, kích động gây rối và trấn áp các loại tội phạm…

Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt kết quả tích cực. Ngay sau khi có phán quyết của Tòa Trọng tài được thành lập theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, chúng ta đã có phản ứng phù hợp, khẳng định quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam và ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Đã ký Hiệp định TPP; có thêm 5 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, nâng tổng số lên 64 nước...

PV.

Có thể bạn quan tâm