tăng giá mới (điều chỉnh giá dịch vụ y tế)."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lạm phát tháng 8 tăng nhẹ do điều chỉnh giá

Lạm phát có tính chu kỳ sau khi ngừng tăng trong tháng 6 và 7 đã tăng nhẹ trở lại trong tháng 8/2016, do chịu tác động của chu kỳ tăng giá mới (điều chỉnh giá dịch vụ y tế).

Chỉ số CPI và diễn biến thị trường tiền tệ: Mục tiêu kép cần bảo vệ

Lạm phát 6 tháng đầu năm 2016 và dự báo

CPI liên tục tăng, có kiểm soát được lạm phát?

Lạm phát cơ bản tháng 7/2016 tăng 0,1% so với tháng trước

Ủy Ban Giám sát Tài chính quốc gia đã nhận xét như vậy trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 vừa được công bố.

Tốc độ tăng CPI, T1/2013-T8/2016 (%)

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nhìn lại diễn biến lạm phát tháng 8/2016, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho biết, mặc dù lạm phát (so với cùng kỳ) tiếp tục xu hướng tăng nhưng mức độ tăng đã giảm dần.

Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2016 tăng 0,1% so với tháng 7/2016 và 2,57% so với cùng kỳ năm trước (CPI tháng 7 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 2,39% so với cùng kỳ).

Đóng góp vào mức tăng CPI của tháng 8 chủ yếu là nhóm dịch vụ y tế (tháng 8 tăng 8,12% so với tháng 7), tiếp theo là nhóm dịch vụ giáo dục (tháng 8 tăng 0,5% so với tháng 7).

Trong khi đó, các nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa tính CPI là lương thực, thực phẩm đều giảm so với tháng 7 (lương thực giảm 0,35%, thực phẩm giảm 0,19%), nhóm giao thông giảm 1,97% so với tháng trước do ảnh hưởng của việc điều chỉnh giảm giá xăng trong tháng 7.

Lạm phát cơ bản (lạm phát loại trừ lương thực - thực phẩm; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) vẫn duy trì ở mức dưới 2%. Như vậy, xu hướng tăng lạm phát trong năm 2016 chủ yếu do tác động của điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục; chứ không phải do sức ép từ tổng cầu.

Lạm phát cơ bản kể từ đầu năm, (% tăng so với cùng kỳ)

Tháng

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Lạm phát cơ bản

1,72

1,93

1,64

1,76

1,87

1,88

1,85

1,88

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Phân rã lạm phát cũng cho thấy, thành phần lạm phát dài hạn vẫn duy trì ở mức thấp nhờ các yếu tố cơ bản như tổng cầu (lạm phát cầu kéo) và chi phí sản xuất (lạm phát chi phí đẩy) ổn định.

"Thành phần lạm phát có tính chu kỳ sau khi ngừng tăng trong tháng 6 và 7 đã tăng nhẹ trở lại trong tháng 8 do chịu tác động của chu kỳ tăng giá mới (điều chỉnh giá dịch vụ y tế)", Ủy ban Giám sát Tai chính quốc gia nhận xét.

PV.

Có thể bạn quan tâm