VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Năm 2016: 70% vốn FDI đổ vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năm 2016: 70% vốn FDI đổ vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) là một trong những nền tảng của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam và đã phát huy được hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thêm 6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Gần 150 tỷ USD vốn FDI đổ vào các khu công nghiệp của Việt Nam

Cận cảnh khởi công hai dự án tỷ đô tại tỉnh Quảng Nam

Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào KCN, KKT tăng thêm 6 tỉ USD, chiếm 46% tổng số lượt dự án và chiếm 67% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm của cả nước.

Cũng theo cơ quan này, trong năm 2016, đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN, KKT chiếm khoảng 70% vốn FDI của cả nước.

Trong đó, dự kiến các KCN sẽ thu hút được thêm khoảng 9 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, nâng tổng vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước vào KCN đến cuối năm 2016 lên khoảng 109 tỷ USD và 600.000 tỷ đồng. Tổng diện tích tăng thêm của các KCN khoảng 2.000 - 2.500 ha, nâng tổng diện tích KCN đến cuối năm 2016 khoảng 87.600 - 88.100 ha.

Đối với KKT, dự báo trong năm 2016 thu hút được khoảng 2 tỷ USD vốn FDI và 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, nâng tổng vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước vào các KKT đến cuối năm 2016 lên khoảng 44 tỷ USD và 600.000 tỷ đồng.

Tỷ trọng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp KCN, KKT trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước không ngừng tăng trong những năm gần đây. Doanh thu của các doanh nghiệp KCN (kể cả trong và ngoài nước) trong năm 2016 dự kiến ước đạt 145 tỷ USD; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 88 tỷ USD, giá trị nhập khẩu đạt 87 tỷ USD; nộp ngân sách khoảng 105.000 tỷ đồng; đóng góp của KCN vào kim ngạch xuất khẩu toàn quốc năm 2016 ước đạt khoảng 51%.

Bên cạnh đó, các KCN, KKT đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự kiến trong năm 2016, các KCN, KKT thu hút khoảng 250 nghìn lao động trực tiếp, nâng tổng số lao động làm việc trong KCN, KKT đến cuối năm 2016 vào khoảng 2,85 triệu lao động.

PV.

Có thể bạn quan tâm