VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Năm 2016: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giải ngân gần 1,5 triệu tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 2016: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giải ngân gần 1,5 triệu tỷ đồng

Năm 2016, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP, theo công bố từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 29/12.

Năm 2016, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định

Phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu kinh tế năm 2016 và kế hoạch 2017

Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định hướng phát triển

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 557.500 tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng vốn và tăng 7,2%. Vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 579.700 tỷ đồng, chiếm 39% và tăng 9,7%. Vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 347.900 tỷ đồng, chiếm 23,4% và tăng 9,4%.

Vốn đầu tư trong xã hội năm 2016 (đơn vị: nghìn tỷ đồng)

Theo Báo cáo, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm đạt ở mức khá. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình dự án theo tinh thần Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Cụ thể, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm ước tính 268.600 tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch và tăng 15,1% so với năm 2015.

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 62.600 tỷ đồng, bằng 95,3% kế hoạch, tăng 14,9% và vốn địa phương quản lý đạt 206.000 tỷ đồng, bằng 98,6% kế hoạch, tăng 15,2% so với năm 2015.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm