Phương thức tái cơ cấu các công ty chứng khoán hiện nay

Phương thức tái cơ cấu các công ty chứng khoán hiện nay
(Tài chính)  Trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2020 (được Chính phủ ký ban hành ngày 1/3/2012 theo Quyết định số 252/QĐ-TTg), việc tái cơ cấu các công ty chứng khoán là một nội dung rất quan trọng. Tái cơ cấu là hướng tới sự phát triển bền vững của các công ty chứng khoán, siết chặt quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng dịch vụ chứng khoán, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư.

Nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại các doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại các doanh nghiệp
(Tài chính) Nghiên cứu thực trạng sử dụng nguồn vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên cho thấy việc quản lý các khoản vốn lưu động của các doanh nghiệp đang tồn tại những khó khăn nhất định. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.

“Tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới...”.

“Tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới...”.
Trong thời gian gần đây dư luận khá quan tâm đến tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam đang ở mức nào so với các nước trên thế giới và khu vực, cũng như định hướng xây dựng và hoàn thiện một số sắc thuế theo chiến lược cải cách hệ thống thuế trong thời gian tới có tỷ lệ động viên vào NSNN phù hợp... 

Bài học kinh nghiệm từ tư nhân hóa doanh nghiệp ở Cộng hòa Séc

Bài học kinh nghiệm từ tư nhân hóa doanh nghiệp ở Cộng hòa Séc
(Tài chính) Nền kinh tế Cộng hòa Séc trước Cách mạng 1989 là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Sau Cách mạng 1989, làn sóng tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước trỗi dậy. Năm năm sau đó, hơn 80% tài sản của Nhà nước đã chuyển về tay tư nhân. Quá trình này góp phần đưa Cộng hòa Séc trở thành nước có nền kinh tế phát triển hơn so với giai đoạn trước.

Nợ xấu ngân hàng: Điểm nghẽn nền kinh tế

Nợ xấu ngân hàng: Điểm nghẽn nền kinh tế
Nợ xấu đã ở vào ngưỡng báo động và đang trở thành điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế. Nếu xử lý nợ xấu chậm ngày nào thì ngân hàng và doanh nghiệp sẽ gặp thêm khó khăn ngày ấy.

Gắn kết lập dự toán ngân sách nhà nước với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Gắn kết lập dự toán ngân sách nhà nước  với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
(Tài chính) Việc gắn kết giữa lập dự toán ngân sách với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Bài viết tập trung nghiên cứu, trao đổi về khuôn khổ thể chế và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cơ chế gắn kết giữa lập dự toán ngân sách nhà nước với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam kể từ khi thực thi Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Dự kiến xây dựng lộ trình tăng thuế, giá thuốc lá để ngăn ngừa sử dụng

Dự kiến xây dựng lộ trình tăng thuế, giá thuốc lá để ngăn ngừa sử dụng
Dự thảo Chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2012-2020 đang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc của thanh thanh thiếu niên (từ 15 – 24 tuổi) từ 26% xuống 18%; tỷ lệ nam giới hút thuốc lá giảm từ 47,4% xuống còn 39%; còn tỷ lệ nữ giới hút thuốc giảm xuống dưới 1,4%.

Thu từ giá trị tăng thêm của đất do đầu tư hạ tầng mang lại tại các nước

Thu từ giá trị tăng thêm của đất do đầu tư hạ tầng mang lại tại các nước
(Tài chính)  Điều tiết giá trị tăng thêm từ nhà, đất đã và đang được thực thi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thực tế cho thấy, nhiều quốc gia đã áp dụng các chính sách thu điều tiết đối với giá trị tăng thêm từ đất ở các khu vực do việc đầu tư cơ sở hạ tầng làm gia tăng giá trị của nhà, đất sở hữu bởi khu vực tư nhân cho 3 giai đoạn: phát triển dự án, quá trình sử dụng bất động sản và khi chuyển nhượng bất động sản.

Phát huy nguồn lực đất đai: Nhìn từ thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Phát huy nguồn lực đất đai:  Nhìn từ thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh
(Tài chính)  Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, khơi thông nguồn lực tài chính từ thị trường này đóng góp vào kinh tế - xã hội đất nước. Là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong những năm qua đã đạt được những bước phát triển nhất định, tuy nhiên, để phát huy hơn nữa tiềm năng vốn có của thị trường này, TP. Hồ Chí Minh cần vượt qua nhiều bất cập bằng các giải pháp đột phá…

Hoàn thiện chính sách giá tính các khoản thu từ bất động sản tại Việt Nam

Hoàn thiện chính sách giá tính các khoản thu từ bất động sản tại Việt Nam
(Tài chính) Thực tế cho thấy, toàn bộ các chính sách thu từ bất động sản (nhà, đất) và chính sách giá để tính các khoản thu bất động sản tại Việt Nam bên cạnh những thành công, còn có không ít hạn chế. Các chính sách thu và chính sách giá tính các khoản thu từ bất động sản cần được hoàn thiện, nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.