Sử dụng hiệu quả từng đồng vốn vay

Sử dụng hiệu quả từng đồng vốn vay
"Bên cạnh sự hỗ trợ chính sách, cải thiện môi trường đầu tư từ Chính phủ, hơn bao giờ hết, doanh nghiệp vay mới phải có trách nhiệm sử dụng nguồn tiền hiệu quả, các ngân hàng không hạ chuẩn vay".

Ngành tài chính có mức tăng lương thấp nhất

Ngành tài chính có mức tăng lương thấp nhất
Năm 2012, tỷ lệ tăng lương cao hơn so với tỷ lệ lạm phát. Nếu xét tỷ lệ tăng lương theo từng ngành thì ngành sản xuất có tỷ lệ tăng lương cao nhất, trong khi đó ngành tài chính lại có mức tăng lương thấp nhất. Đây là kết quả khảo sát lương tại thị trường Việt Nam năm 2012 vừa được Talentnet thực hiện.

Cần thiết phải lập Sở giao dịch vàng

Cần thiết phải lập Sở giao dịch vàng
Các chuyên gia cho rằng, cần thiết thành lập Sở giao dịch vàng Quốc gia để tạo thị trường minh bạch cho nhà đầu tư và người dân giao dịch.

Luật quản lý thuế: Kết quả và những vấn đề sửa đổi, bổ sung

Luật quản lý thuế: Kết quả và những vấn đề sửa đổi, bổ sung
TCTC Online - Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007, sau 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Quản lý thuế đã tạo bước tiến quan trọng, quy định thống nhất chính sách quản lý thu, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế, người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế… Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Luật Quản lý thuế đang tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh…

Xây dựng hạ tầng - phải đi trước một bước

Xây dựng hạ tầng - phải đi trước một bước

Hơn 10 năm trở lại đây, nhiều khu đô thị mới (KĐTM ) và khu tái định cư (TĐC) đã và đang mọc lên san sát trên địa bàn Hà Nội, góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô và cung cấp hàng chục nghìn chỗ ở mới cho người dân. Nhưng đi kèm với nó là muôn vàn bất cập, khiến người dân trong khu cũng như người dân ở lân cận gặp rất nhiều khó khăn…

Không nên “trói” điều hành kinh tế

Không nên “trói” điều hành kinh tế
“Các chỉ tiêu như chỉ số giá tiêu dùng (CPI)... chỉ cần mang tính chất dự báo để định hướng, không cần xem đó là những trói buộc trong điều hành nền kinh tế của Nhà nước”, TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận định.

Thách thức tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Thách thức tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
TCTC Online - Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 254/2012/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015. Bên cạnh việc đánh giá thực trạng hoạt động các ngân hàng thương mại, bài viết chỉ ra những thách thức, đề xuất các kiến nghị góp phần tránh rủi ro, lãng phí trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.