Thực trạng nguồn nhân lực công nghệ cao ở Việt Nam

Thực trạng nguồn nhân lực công nghệ cao ở Việt Nam
Nguồn nhân lực công nghệ cao được xem là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như công nghệ thông tin, điện hạt nhân, công nghệ gen... Tuy nhiên, với nhiều bất cập trong khâu đào tạo, định hướng nghề nghiệp nên nguồn nhân lực công nghệ cao ở nước ta đang yếu và thiếu rất nhiều. Việc tìm ra giải pháp hữu hiệu để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực công nghệ cao là một đòi hỏi hết sức cấp thiết.

Một số phân tích thực chứng về chính sách giảm nghèo tại Việt Nam

Một số phân tích thực chứng về chính sách giảm nghèo tại Việt Nam
Cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ Việt Nam đã và đang tập trung đầu tư giải quyết vấn đề đói nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Với mục tiêu nhằm giảm nhanh tỷ lệ đói nghèo ở nước ta, hàng loạt các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo được thực hiện và đã thu được những kết quả khả quan trong việc giảm tỷ lệ các hộ đói nghèo.

Tác động của thuế và bảo hiểm xã hội đến tăng trưởng kinh tế

Tác động của thuế và bảo hiểm xã hội đến tăng trưởng kinh tế
Bài nghiên cứu được phát triển từ nghiên cứu của Lee và Gordon (2005) về mối quan hệ giữa cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế, bổ sung thêm biến đại diện cho chính sách bảo hiểm xã hội (tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và của người lao động) trên mẫu 35 quốc gia châu Á, giai đoạn nghiên cứu từ 2006 - 2015 cho cấu trúc thuế và từ 2009-2015 cho chính sách bảo hiểm xã hội. Kết quả nghiên cứu một mặt bổ sung các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa cấu trúc thuế và bảo hiểm xã hội với tăng trưởng, mặt khác là cơ sở cho các gợi ý chính sách tài khóa.

Bàn về năng lực cạnh tranh, chênh lệch thu nhập và phân cấp tài khóa

Bàn về năng lực cạnh tranh, chênh lệch thu nhập và phân cấp tài khóa
Cải thiện năng lực cạnh tranh chính là yếu tố quan trọng đưa một quốc gia đang phát triển, phát triển thành công và toàn diện hơn. Bài viết triển khai nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh, chênh lệch thu nhập vùng và phân cấp tài khoá với dữ liệu 63 tỉnh/thành trong khoảng thời gian 2005-2014. Kết quả cho thấy, việc gia tăng năng lực cạnh tranh sẽ giúp giảm chênh lệch thu nhập vùng và làm tăng phân cấp tài khoá. Thu nhập bình quân đầu người tăng cũng sẽ cải thiện năng lực cạnh tranh của mỗi tỉnh, tăng chênh lệch thu nhập vùng, làm giảm phân cấp tài khóa. Điều này cũng tương tự cho tự do hóa thương mại.

Nan giải tìm nhà đầu tư FDI bỏ trốn

Nan giải tìm nhà đầu tư FDI bỏ trốn

Bên cạnh những đóng góp to lớn cho kinh tế Việt Nam của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài làm ăn đàng hoàng thì thực tế cho thấy vẫn có không ít doanh nghiệp bỏ trốn, để lại nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế…, gây bức xúc trong dư luận.

Khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ tại các cơ quan hành chính

Khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ tại các cơ quan hành chính
Cơ quan hành chính thuộc uỷ ban nhân dân, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho uỷ ban nhân dân. Nguồn tài chính của cơ quan hành chính là từ ngân sách nhà nước. Nhà nước điều hành thông qua các văn bản và công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo mục tiêu là các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ tài sản nhà nước. Nhận diện và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại cơ quan hành chính hiện nay, bài viết đưa ra những kiến nghị mang tính định hướng góp phần cho công việc tại các cơ quan hành chính có sự phối hợp, hoạt động hiệu quả, hữu hiệu và có kỷ cương; sử dụng và bảo vệ các nguồn lực; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao và tuân thủ đúng quy định quản lý tài chính.

“Hãm” đổ vốn ngân hàng vào BOT giao thông

“Hãm” đổ vốn ngân hàng vào BOT giao thông
Việc ngân hàng đổ vốn vào các dự án BOT giao thông không xấu, tuy nhiên, tỷ lệ nợ vay quá cao đã dồn gần hết rủi ro của dự án về phía ngân hàng. Trong khi đó, không phải ngân hàng nào cũng đủ năng lực để thẩm định và giám sát các dự án BOT.

Nghiên cứu khung nền tảng và các cấu phần quan trọng trong marketing điện tử

Nghiên cứu khung nền tảng và các cấu phần quan trọng trong marketing điện tử
Chìa khóa cốt lõi của việc tạo ra các khoản doanh thu trên khoản chi phí đầu tư, đó là sử dụng internet marketing vào các mục tiêu kinh doanh nhằm phát triển một chiến lược chuyên biệt duy nhất. Bài viết chỉ ra mô hình khung nền tảng và các yếu tố quan trọng cấu thành nên chiến lược marketing điện tử đang được sử dụng phổ biến hiện nay, qua đó giúp các doanh nghiệp nhận ra được tầm quan trọng và giá trị của việc áp dụng công cụ này vào quá trình sản xuất kinh doanh.