VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Siết quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Siết quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nhằm bảo đảm việc sử dụng Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) hiệu quả, Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh được giao trong năm 2018, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

Cân đối an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Chậm giao sổ bảo hiểm cho người lao động

Kịp thời bảo vệ quyền lợi người lao động

Xử lý hình sự doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Thành phố xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT. Thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo dữ liệu các cơ sở y tế gửi lên cổng điện tử.

Thông báo nguồn kinh phí khám chữa bệnh chi tiết đến từng cơ sở y tế, gồm: Chi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, chi đa tuyến đến, chi đa tuyến đi, bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc các bộ/ngành, BHXH Thành phố cần trực tiếp thông báo dự toán nguồn kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018, đồng thời gửi đơn vị quản lý các cơ sở y tế này để theo dõi và phối hợp chỉ đạo, thực hiện.

Cơ quan BHXH cũng cần tăng cường công tác giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT; kiên quyết ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở có tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT, hoặc không thực hiện các quy định về quản lý Quỹ BHYT; tăng cường công tác truyền thông về BHYT; vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng…

Cơ sở khám chữa bệnh BHYT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao, bảo đảm quyền lợi của người bệnh; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định thuốc, xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc đắt tiền.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM