Tỷ lệ thu thuế của Việt Nam có cao không?

PGS.TS Lê Xuân Trường

(Taichinh) -
(Tài chính)  Hiện nay có một số ý kiến cho rằng, tỷ lệ thu ngân sách nói chung và tỷ lệ số thu thuế Việt Nam so với GDP là khá cao so với các nước trong khu vực. Vậy, tỷ lệ số thu thuế của Việt Nam so với GDP có thực sự cao hay không? Đây là vấn đề mà bài báo này sẽ tập trung làm rõ bằng những luận cứ khoa học và thực tiễn.

Cùng chuyên mục