VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều quy định siết quản lý dự án BT

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhiều quy định siết quản lý dự án BT

Theo dự thảo mới nhất Nghị định thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) báo cáo tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì, Nghị định mới sẽ có một chương riêng quy định về BT với nhiều thay đổi trong quản lý, thực hiện dự án BT.

Động lực mới trong đầu tư dự án BT tại TP. Hồ Chí Minh

Không để cơ chế độc quyền khi thực hiện dự án BT

Những quy định mới này nhằm hạn chế các tồn tại trong việc thực hiện dự án BT thời gian qua và bổ sung các hình thức thanh toán dự án BT đảm bảo quy định mới tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, được sự thống nhất cao của các bộ, ngành và địa phương (68/68 cơ quan).

Trong đó, đáng chú ý, Dự thảo Nghị định quy định việc lựa chọn nhà đầu tư dự án BT được thực hiện sau khi dự án có thiết kế và dự toán xây dựng công trình, để đảm bảo khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, giá trị công trình BT là tương đối chính xác.

Quy hoạch chi tiết xây dựng của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT phải được lập theo quy định của pháp luật và không được thay đổi (trừ trường hợp pháp luật cho phép điều chỉnh) kể từ khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; và quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được xác định và phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hợp đồng dự án BT phải thỏa thuận và quy định rõ nguyên tắc xử lý khi quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư trong dự án BT được cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm thay đổi giá trị quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, dự án BT ngoài thanh toán bằng quỹ đất sẽ được bổ sung phương thức thanh toán bằng tài sản công tại cơ quan nhà nước, tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định tại Điều 44 và Điều 91 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; bằng việc nhượng quyền kinh doanh, khai thác công trình...             

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM