VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nửa đầu năm, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư hơn 2,57 tỷ USD

Trong nửa đầu năm 2018, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư hơn 2,57 tỷ USD. Nguồn: internet

Nửa đầu năm, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư hơn 2,57 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu năm 2018, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư hơn 2,57 tỷ USD.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2018

5 tháng đầu năm 2018: Xuất khẩu nông, lâm thủy sản đạt 15,6 tỷ USD

Xuất khẩu tăng trưởng hơn 2 lần sau 7 năm

Quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 9,6%

Trong tháng 6/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 39,3 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng 5/2018.

Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu ước đạt 19,6 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng 5/2018; Trị giá hàng hóa nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng 5/2018.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 06 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 225,29 tỷ USD, tăng 13%, so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16%; Kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 111,36 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2018 thâm hụt khoảng 100 triệu USD. Trong nửa đầu năm 2018, cả nước thặng dư hơn 2,57 tỷ USD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM