VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phân bổ 61 tỷ đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phân bổ 61 tỷ đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 61 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Năm 2025: 60% ngân hàng tiếp cận được nguồn vốn xanh

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cảnh báo vốn vay ODA từ Trung Quốc

Ngành ngân hàng sẽ phát triển đột phá

Gọi vốn ngân hàng vào tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 61 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp của ngân sách trung ương năm 2018 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, thực hiện giao dự toán bổ sung cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương theo quy định.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM