VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Phối hợp thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa

(Tài chính) Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, ngày 22/5/2014, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản gửi tới các đồng chi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, căn cứ Luật Giá, trong đó quy định sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (khoản 2, Điều 15 Luật Giá), tình hình thị trường và diễn biến giá thời gian qua của sản phẩm này cho thấy đã xuất hiện yêu cầu phải bình ổn giá như quy đinh tại khoản 1, Điều 16 Luật Giá. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2014, Chính phủ đã có Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 2/5/2014, trong đó có giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa.

Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Công thương, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Việc thực hiện biện pháp bình ổn giá mang lại lợi ích không chỉ cho một bộ phận đối tượng người sử dụng rất cần quan tâm là trẻ em dưới 6 tuổi, mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các tố chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm này, đồng thời sẽ có mặt bằng giá sữa ổn định trong nền kinh tế, góp phần tạo tiền đề cho phát triển và ổn đinh kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính cũng đề nghị đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm vững chủ trương của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan; chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó có việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền để việc bình ổn giá sữa được thuận lợi - tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM