VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quý I/2018,  kim ngạch xuất khẩu tăng 22% so với cùng kỳ 2017

3 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 54,31 tỷ USD. Nguồn: Internet

Quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 22% so với cùng kỳ 2017

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

Quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 9,6%

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3 đạt trên 3 tỷ USD

2 tháng đầu năm, hàng Việt Nam xuất khẩu vào Nga tăng 23,06%

Xuất khẩu dệt may, da giày: Nhiều tín hiệu khả quan

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 14,97 tỷ USD, tăng 18,9%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,34 tỷ USD, tăng 23,2%. Kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng chủ lực quý I năm nay vẫn duy trì tốc độ tăng khá so với cùng kỳ năm 2017.
Cụ thể, mặt hàng điện thoại và linh kiện đạt 12,3 tỷ USD, tăng 58,8%; Hàng dệt may đạt 6,3 tỷ USD, tăng 12,9%; Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 13,2%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,5 tỷ USD, tăng 22,3%; Giày dép đạt 3,5 tỷ USD, tăng 10,9%; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 20,1%; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,9 tỷ USD, tăng 8%; Thủy sản đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11,2%...

Bên cạnh đó, ghi nhận một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2017, đó là Dầu thô đạt 509 triệu USD, giảm 21,1%; Cao su đạt 408 triệu USD, giảm 19,8%; Sắn và sản phẩm của sắn đạt 277 triệu USD, giảm 5,3% ...

Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 99,7% kim ngạch hàng điện thoại và linh kiện; Chiếm 90% kim ngạch máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; Chiếm 61% kim ngạch hàng dệt may.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM