VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sắp ban hành quy định về thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Hà Nội:

Sắp ban hành quy định về thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất

UBND TP. Hà Nội vừa ra Thông báo về việc ban hành một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Người mua chung cư không được cấp sổ đỏ nếu chủ đầu tư có sai phạm?

Nghĩa vụ tài chính khi tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất?

Chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở, nộp tiền như thế nào?

Xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư?

Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về các nội dung bổ sung, sửa đổi để ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện dự thảo quy định nêu trên. Văn phòng UBND thành phố xin ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND thành phố và trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM