VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sẽ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động xuống còn 0.5%

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Sẽ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động xuống còn 0.5%

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 34/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017.

Thêm khoản thu nhập sẽ tính đóng BHXH từ 01/01/2018

Tăng cường chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện

Khoản phụ cấp nào không tính đóng BHXH?

Phải cân đối quỹ bảo hiểm

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Theo đó, nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất đề xuất mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0.5%.

Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề cập một số nội dung như sau:

Thống nhất việc áp dụng biện pháp bình ổn giá sữa đối với trẻ em dưới 6 tuổi kể từ ngày 01/4/2017.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành có giải pháp phù hợp đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng phục vụ nhu cầu xã hội.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM