VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới

Từ năm 2017, tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới để đảm bảo an toàn nợ công. Nguồn: internet

Tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới

Đó là chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ và dự kiến sẽ được bắt đầu triển khai từ năm 2017 đối với các dự án do Chính phủ bảo lãnh nhằm đảm bảo an toàn nợ công.

Nợ công, bội chi: Gốc vấn đề là tăng trưởng GDP

Nợ công đang từng bước được điều chỉnh theo hướng bền vững

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra lĩnh vực quản lý nợ công

Xử phạt nếu không cung cấp thông tin các dự án Chính phủ bảo lãnh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2016, xem xét kỹ các dự án ngay từ giai đoạn phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh để hạn chế dần bảo lãnh Chính phủ.

Từ năm 2017, tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới để đảm bảo an toàn nợ công. Trường hợp đặc biệt cấp thiết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với các dự án đã có chủ trương cấp bảo lãnh, tăng cường công tác thẩm định và tuân thủ các tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bên cạnh các điều kiện cấp bảo lãnh theo quy định Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.


PV.

Có thể bạn quan tâm