VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng cường nghiệp vụ quản lý theo Hiệp định về rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Toàn cảnh Hội thảo. Nguồn: internet

APEC 2017:

Tăng cường nghiệp vụ quản lý theo Hiệp định về rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ ba và các cuộc họp có liên quan (SOM 3), ngày 21/8/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo Tăng cường năng lực nghiệp vụ quản lý theo Hiệp định về rào cản kỹ thuật đối với thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (TBT) do Tiểu ban về Tiêu chuẩn và hợp chuẩn chủ trì đã khai mạc.

Các nền kinh tế APEC chia sẻ kỹ năng đàm phán về cạnh tranh trong các FTA

Kết nối cơ chế một cửa quốc gia giữa các nền kinh tế thành viên APEC

Tăng cường hợp tác thực thi pháp luật thu hồi tài sản trong khuôn khổ APEC

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Tiểu ban APEC về Tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp (SCSC) 2017 - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Văn Khôi ghi nhận nỗ lực của các thành viên APEC trong việc không ngừng nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm, cải thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của mình theo hướng phù hợp hơn với quy định Hiệp định TBT và thông lệ quốc tế, nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư khu vực APEC.
Ông Khôi cho biết, Hội thảo lần này nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm trong xây dựng, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, cơ chế đánh giá sự phù hợp và áp dụng hiệu quả Hiệp định TBT; phối hợp với khu vực công - tư trong xây dựng, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về đánh giá sự phù hợp.
Đồng thời, Hội thảo còn giúp tăng cường chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các nền kinh tế thành viên nhằm hướng tới cải thiện, nâng cao năng lực thực hiện toàn bộ Hiệp định TBT.
Bên cạnh đó, tiếp tục cắt giảm các rào cản kỹ thuật đối với thương mại không cần thiết, mang lại lợi ích cho hệ thống thương mại đa biên cũng như các doanh nghiệp trong từng nền kinh tế APEC, đặc biệt kinh nghiệm cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong nền kinh tế thế giới.
Hội thảo thu hút khoảng 120 đại biểu tham gia thảo luận về những nội dung của Dự án cùng tên do Hoa Kỳ chủ trì triển khai, với sự tham gia phối hợp thực hiện của các nền kinh tế thành viên như: Australia, New Zealand, Malaysia, Việt Nam…
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM