VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng giá điện từ hôm nay 1/12

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng giá điện từ hôm nay 1/12

Chiều 30/11, Bộ Công Thương đã công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 đồng thời quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 từ ngày 1/12/2017.

CPI 11 tháng đầu năm 2017 tăng 3,61%

2 điểm mới trong cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sắp được ban hành

Bộ Tài chính đề nghị tăng cường quản lý thị trường giá cả dịp cuối năm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện?

Theo đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành giá bán lẻ điện năm 2017, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh). Thời điểm điểu chỉnh được áp dụng chính thức từ ngày 1/12/2017.

Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên bộ, trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Mức giá cho từng nhóm khách hàng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 159,79 tỷ kWh; tỉ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch và thấp hơn 0,37% tỉ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2015 (7,94%).

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 266.104,25 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 1.665,29 đồng/kWh.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 203.000,73 tỷ đồng. Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 16.167,27 tỷ đồng. Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 45.859,32 tỷ đồng. Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.076,93 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện năm 2016 là 265.510,79 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đồng/kWh). Như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.

Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 là 3.251,66 tỷ đồng; thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng 729,49 tỷ đồng. Thu nhập hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN là 1.442,71 tỷ đồng. Thu nhập hoạt động tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia 268,03 tỷ đồng. Thu nhập hoạt động tài chính của các Tổng công ty Điện lực 443,00 tỷ đồng.

Thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia của Công ty mẹ EVN 75,00 tỷ đồng và thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn của các Tổng công ty Điện lực 293,43 tỷ đồng.

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2016 EVN lãi 2.658,20 tỷ đồng (chưa tính tới thu nhập từ sản xuất khác như xây lắp điện, sửa chữa thí nghiệm điện, các dịch vụ cho thuê tài sản, vận tải, bốc dỡ, các khoản phạt vi phạm hợp đồng của các Tổng công ty Điện lực...).

Báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho biết, các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 gồm chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31/12/2016 của các công ty sản xuất, kinh doanh điện do công ty mẹ EVN sở hữu 100% vốn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM