VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

“Tăng trưởng phải đi liền với kiểm soát lạm phát

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

“Tăng trưởng phải đi liền với kiểm soát lạm phát"

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017 diễn ra hôm 3/4.

Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và lạm phát

Thuận lợi và thách thức trong kiểm soát lạm phát

Quản lý, điều hành giá cả thị trường năm 2017

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Tăng trưởng phải đi liền với kiểm soát lạm phát. Nếu không phấn đấu tốt, không quản lý tốt thì khó có thể giữ CPI năm nay ở mức 4%. Nếu chúng ta tăng trưởng mà lạm phát cao thì không có ý nghĩa, nếu chúng ta không xử lý tốt vấn đề tăng trưởng và lạm phát thì hàng loạt chỉ tiêu vĩ mô từ cân đối ngân sách Nhà nước, nợ công, đầu tư, giải quyết việc làm, đời sống người dân đều có thể bị ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn”.
Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong nước và quốc tế để chủ động điều hành chính sách tiền tệ. Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay và nếu không giảm được lãi suất thì cũng không được tăng lãi suất.
Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp và người dân; Tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM