VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tháng 01/2019, thặng dư thương mại các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 583 triệu USD

Tháng 01/2019, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 3,2 tỷ USD. Nguồn: Internet

Tháng 01/2019, thặng dư thương mại các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 583 triệu USD

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 01/2019 ước đạt 3,2 tỷ USD, băng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó đưa thặng dư thương mại ước đạt 583 triệu USD.

Lạc quan với xuất khẩu

Xuất khẩu vào ASEAN: Thuận theo nhu cầu từng thị trường

Năm 2019: Ngành thuỷ sản dự kiến xuất khẩu 10,5 tỷ USD

Sôi nổi thị trường xuất khẩu gạo đầu năm

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần 1,55 tỷ USD, bằng 82,8% so với cùng kỳ năm 2018; Một số mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018, như: Cao su đạt 210 triệu USD (+ 5,8%). Mặt hàng điều có khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm 254 triệu USD )-19,9%). Các mặt hàng cà phê, gạo, hạt tiêu, sắn và sản phẩm từ sắn, rau quả giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu.

Cụ thể: Xuất khẩu cà phê đạt 166 nghìn tấn (-17,5%), giá trị ước đạt 289 triệu USD; Gạo đạt 373 nghìn tấn (-24,2%), giá trị ước đạt 167 triệu USD; hạt tiêu ước đạt 14 nghìn tấn (-24,2%), giá trị ước đạt 43 triệu USD; Sắn ước đạt 291 nghìn tấn (-28%), giá trị ước đạt 103 triệu USD; Rau quả ước đạt 333 triệu USD (-13,2%).

Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 01/2019 ước đạt 53 triệu USD, tăng 17,1%. Xuất khẩu thủy sản ước đạt 644 triệu USD, giảm 3,9%, trong đó: Cá tra ước đạt 165 triệu USD, giảm 4,4%; Tôm các loại ước đạt 260 triệu USD, giảm 2,2%.

Xuất khẩu các lâm sản chính ước đạt 930 triệu USD, tăng 10,5%, trong đó, gỗ và các sản phẩm gỗ ước đạt 852 triệu USD, tăng 10%; sản phẩm mây, tre, cói ước đạt 39 triệu USD, tăng 21,7%.

Trong tháng 01/2019, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,57 triệu USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu và các nông sản chính ước đạt khoản 2,19 tỷ USD, giảm 6%. Những mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 01/2019 so với cùng kỳ là đậu tương, tăng 191%; phân bón tăng 94,7%; Thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng 21%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM