VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tháng 03/2019, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 3,3 tỷ USD

Gỗ và thủy sản là hai mặt hàng xuất khẩu có thặng dư thương mại cao trong 2 tháng đầu năm. Nguồn: Internet

Tháng 03/2019, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 3,3 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 03/2019 ước đạt 3,3 tỷ USD đưa tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2019 đạt 8,8 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2018.

09 mặt hàng xuất khẩu "tỷ đô" của Việt Nam trong quý I/2019

CPTPP mở ra cơ hội lớn cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực

Xuất khẩu Việt Nam chiếm thứ hạng cao trên bản đồ xuất nhập khẩu thế giới

5 cơ hội lớn cho hàng xuất khẩu Việt Nam trong CPTPP

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 13,4%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng +0,5%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,13 tỷ USD, tăng 1,4%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 16,5%.  

Trong 2 tháng đầu năm 2019, 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 19,3% (giá trị giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2018), 17,6% (+10%), 9,7% (+6,2%) và 6,3% (-0,8%).

Xuất khẩu một số mặt hàng nông sản 3 tháng tăng khá như: Chè đạt 45 triệu USD, tăng 15,4%; sản phẩm từ cao su đạt 100 triệu USD, tăng 8,8%; cao su đạt 461 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 3 tháng ước đạt 129 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu thủy sản tăng (+0,5%), trong đó: Cá tra ước đạt 483 triệu USD, tăng 10,7%; tôm các loại ước đạt 676 triệu USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2018.  Xuất khẩu các mặt hàng lâm sản tăng mạnh (+16,5%), trong đó: Quế tăng 18,7%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 15,6%; sản phẩm mây, tre, cói tăng 37,7% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu tốt trong 3 tháng đầu năm 2019 là chè (tăng 2,1% về khối lượng và 15,4% về giá trị), cao su (tăng 32,8% về lượng và tăng 18,5% về giá trị), cá tra (tăng 10% về giá trị), sản phẩm mây, tre, cói thảm (tăng 37,7% về giá trị)

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 03/2019 đạt 2,55 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm đạt 7,25 tỷ USD tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 5,92 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2018. Ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 3 năm 2019 đạt 243 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi 3 tháng đầu năm đạt 668 triệu USD, tăng 14,3% so với năm 2018.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đang thặng dư gần 796 triệu USD, giảm gần 30% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018. Ước 3 tháng đầu năm cán cân thương mại ngành thặng dư 1.552 triệu USD bằng 72,56% cùng kỳ năm 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM