VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tháng 1/2018, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách đạt trên 16 ngàn tỷ đồng

Tháng 1/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 16.175 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm. Nguồn: Internet

Tháng 1/2018, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách đạt trên 16 ngàn tỷ đồng

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 1/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 16.175 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công

Phấn đấu hàng năm giải ngân vốn đầu tư công trên 90%

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 3.192 tỷ đồng, bằng 4,8% kế hoạch năm và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong vốn trung ương, vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 1.158 tỷ đồng, bằng 6,3% và giảm 9,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 323 tỷ đồng, bằng 4% và tăng 14,2%; Bộ Y tế đạt 216 tỷ đồng, bằng 6,5% và tăng 2,7%; Bộ Công Thương 11 tỷ đồng, bằng 5% và giảm 2,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 9 tỷ đồng, bằng 3,5% và tăng 60,4%; Bộ Thông tin và Truyền thông 5 tỷ đồng, bằng 3,8% và tăng 24,4%...

Vốn địa phương quản lý thực hiện trong tháng 1/2018 đạt 12.983 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 8.905 tỷ đồng, bằng 4,4% và tăng 16,6%; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 3.368 tỷ đồng, bằng 5,9% và tăng 12,5%; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 710 tỷ đồng, bằng 7,6% và tăng 9,5%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2.096 tỷ đồng, bằng 5,5% kế hoạch năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 603 tỷ đồng, bằng 1,5% và tăng 14,4%; Nghệ An 504 tỷ đồng, bằng 8,6% và tăng 5,1%; Vĩnh Phúc 493 tỷ đồng, bằng 8,3% và tăng 4,2%; Hải Phòng 467 tỷ đồng, bằng 5,1% và tăng 77%; Thanh Hóa 460 tỷ đồng, bằng 7,3% và tăng 46,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 436 tỷ đồng, bằng 6,7% và giảm 12,5%; Kiên Giang 375 tỷ đồng, bằng 8,4% và tăng 20,7%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM