VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thu hồi 1.180 tỷ đồng vốn trái phiếu Dự án hầm Đèo Cả

Phối cảnh Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả.

Thu hồi 1.180 tỷ đồng vốn trái phiếu Dự án hầm Đèo Cả

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thu hồi 1.180 tỷ đồng trong tổng số 4.958 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 của Bộ Giao thông vận tải phân bổ cho Dự án hầm Đèo Cả.

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016

Dự án đầu tư công 2017 được kéo dài sang 2018

Huy động nguồn lực tư nhân phát triển cơ sở hạ tầng: Thực trạng và giải pháp

Một số vấn đề về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Số vốn trái phiếu Chính phủ thu hồi nêu trên đưa vào nguồn dự phòng trái phiếu Chính phủ của kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Nghị quyết số 439/NQ-UBTVQH14 ngày 30/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thu hồi số vốn trái phiếu Chính phủ đã giao kế hoạch năm 2016.

Bộ Giao thông vận tải hoàn trả số vốn trái phiếu Chính phủ đã giao kế hoạch năm 2016 (bao gồm số vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân và số vốn trái phiếu Chính phủ đã chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hạng mục hầm đèo Cù Mông, hầm đường bộ Hải Vân) về ngân sách Trung ương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM