VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thực hiện tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Thực hiện tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong thông báo kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng cuối năm 2016.

Lạm phát 6 tháng đầu năm 2016 và dự báo

Góc nhìn lạc quan về kinh tế trung hạn của Việt Nam

Nới lỏng chính sách tiền tệ: Thận trọng với lạm phát

Chủ động điều hành kinh tế vĩ mô trước diễn biến mới

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng với các bộ, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu và chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu về kinh tế, xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 19; phấn đấu năm 2016 đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tối thiểu bằng mức trung bình của ASEAN-4.

Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực, khuyến khích khu vực ngoài nhà nước, kể cả FDI tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đặc biệt là PPP. Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, thu phí đối với các dự án BOT, tăng cường công khai, minh bạch trong lựa chọn dự án, nhà đầu tư và công tác thu phí, thanh quyết toán.

Bên cạnh đó, quyết liệt thực hiện tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, tăng tỷ trọng chế biến sâu đối với nông sản.

Thúc đẩy tiêu dùng, tổ chức tốt thị trường trong nước, phát triển mạng lưới tiêu thụ, phân phối sản phẩm và thương mại biên giới. Đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch; xây dựng và thực hiện Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

PV.

Có thể bạn quan tâm