VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tiền Giang: “Hoá giải” môi trường đầu tư kinh doanh

Tiền Giang: “Hoá giải” môi trường đầu tư kinh doanh

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh Tiền Giang, bước đầu đã khẳng định hướng đi đúng và nỗ lực của tỉnh trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thanh long vụ thuận có giá cao từ 30.000-35.000 đồng/kg.

Hoạt động xây dựng và đầu tư 6 tháng đầu năm 2016

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2016

Thu hút FDI 5 tháng đầu năm 2016 với nhiều tín hiệu lạc quan

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế

Ngay từ những ngày đầu năm 2016, tình hình hạn mặn đã diễn với quy mô và tốc độ bất thường cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó Tiền giang là tỉnh ven biển chịu tác động đầu tiên của thực trạng biến đổi khí hậu này.

Cùng lúc, tỉnh phải gấp rút kiện toàn bộ máy tổ chức để công tác lãnh đạo, điều hành được thông suốt, liên tục nhằm phát huy những mặt tích cực, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đây thực sự là thách thức rất lớn đối với bộ máy chính quyền Tiền Giang trong việc giải quyết các mục tiêu trước mắt cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Tuy nhiên, sau 6 tháng nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quyết liệt trong công tác điều hành: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 26.339 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 7,14% so với cùng kỳ (cao thứ 2/13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long).

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 16,7% và khu vực dịch vụ tăng 7,6%. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 7.255 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh tế địa phương thực hiện được 3.569,8 tỷ đồng, đạt 61,5% dự toán và tăng 24,8% so cùng kỳ.

Tiền Giang đã thu hút và cấp mới 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 03 dự án) và 05 dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm là 8.168 tỷ đồng, tăng 5,9 lần so cùng kỳ 2015.

Số DN thành lập mới trên địa bàn tỉnh là 271 DN, với tổng vốn đăng ký 2.031 tỷ đồng, tăng 10,2% về số DN và gấp 2,8 lần về vốn so với cùng kỳ. Chỉ trong 6 tháng, toàn Tỉnh giải quyết việc làm cho 9.709 lao động, tăng 2,5% so cùng kỳ.

Công tác an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội cũng được đảm bảo. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công và công tác an sinh xã hội thực hiện đúng quy định.

Đáng chú ý, kết quả trên đạt được trong bối cảnh xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thứ 49/63 tỉnh thành cả nước và xếp áp chót trong khu vực ĐBSCL, cùng với một số vấn đề tồn tại chuyển tiếp khác cần phải được tiếp tục giải quyết.

Qua đó, đã phần nào khẳng định hướng đi đúng và nỗ lực của tỉnh trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thực tế, ngay từ đầu năm, tỉnh đã chủ động lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó: Quý I/2016, Tỉnh ưu tiên tập trung giải quyết vấn đề khô hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo ổn định sản xuất cho nông nghiệp và đời sống người dân;

Quý II/2016 kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự đảm bảo vận hành tốt song song với tổ chức các hội nghị trọng tâm và xây dựng danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh trong toàn nhiệm kỳ;

Quý III tập trung nâng cao trách nhiệm công chức, công vụ, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ đã giao; Quý IV, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để huy động nguồn lực tiến hành xây dựng kế hoạch năm 2017 và năm tiếp theo tăng trưởng cao hơn.

Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng

Theo ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang: Để có được kết quả đó, trước hết là nhờ sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy và đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp lực trong công tác điều hành của UBND tỉnh từ công tác xây dựng, triển khai kế hoạch;

Đồng thời, phân công rõ ràng, quy trách nhiệm cụ thể cùng với việc sâu sát cơ sở để kiểm tra chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện.

Đây là vấn đề không mới về quy định chung nhưng với cách thức điều hành khoa học, linh hoạt, cụ thể từ việc tính toán bố trí từng cuộc họp, hội nghị sao cho tiết kiệm thời gian và hiệu quả và tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

Vì vậy, phải xét đủ tính cần thiết mới tiến hành hội họp cho đến những kết luận của từng cuộc họp, hội nghị rất cụ thể, cho nên đã giúp cho công tác ứng phó với hạn mặn và biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Để công tác điều hành có hiệu quả, UBND đã cân đối bố trí thời gian đủ và có ưu tiên cho từng công việc cụ thể, thậm chí cho kết luận ngay tại cơ sở để đảm bảo tính kịp thời theo yêu cầu công việc.

Cụ thể, với mục tiêu quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh nên chỉ trong nửa cuối tháng 6, UBND Tỉnh liên tiếp tổ chức hai hội nghị để vừa giải quyết các vấn đề hiện tại vừa đảm bảo phát triển trong tương lai.

Bao gồm, hội nghị phát triển doanh nghiệp và Hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Tiếp sau đó là các hội nghị về Phát triển đô thị, Phát triển thương mại, tập trung vào phát triển hệ thống chợ nông thôn đang còn nhiều khó khăn và Phát triển về du lịch, tuy có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác tốt.

Những hội nghị này đã được tổ theo những cách thức mới, có cấu trúc và nội dung phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Tiền Giang. Đặc biệt là hội nghị phát triển doanh nghiệp được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính Phủ, nên được cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức đồng tình ủng hộ.

“Về lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với nhu cầu thị trường; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm giải phóng nguồn lực, thu hút đầu tư.

Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế Tỉnh nhà.

Đồng thời, tập trung cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Phải giải quyết một cách có hệ thống, thực thi có hiệu quả từ phần gốc chứ không thể cắt phần ngọn cho vừa trước mắt.”- ông Hưởng nhấn mạnh.

Chỉ trong 6 tháng, toàn tỉnh Tiền Giang đã giải quyết việc làm cho 9.709 lao động, tăng 2,5% so cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

PV.

Có thể bạn quan tâm