VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 233,52 tỷ USD

Lũy kế tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2017 tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 233,52 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 7/2017 ước đạt 35,3 tỷ USD, giảm hơn 1,6% so với tháng trước. Lũy kế tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2017 của nước ta đạt gần 233,52 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Từ 1/1/2018, áp dụng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2017

Quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không: Nhiều lợi ích

Dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2017 sẽ đạt 200 tỷ USD

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2017

Trong đó, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2017 ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 1,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,8 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 115,22 tỷ USD, tăng 18,7% và tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa ước đạt 118,3 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2017 ước tính thâm hụt khoảng 300 triệu USD. Qua đó, nâng mức nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 7/2017 lên gần 3,08 tỷ USD, bằng 2,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu, trong tháng 7/2017, điện thoại các loại và linh kiện ước tính xuất khẩu đạt 3,1 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Về mặt hàng dệt may, ước tính trong tháng 7/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,45 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 7 tháng đầu năm 2017 lên 14,2 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước đạt 2,05 tỷ USD, tương đương với mức kim ngạch của tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 13,61 tỷ USD, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với dầu thô, xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 7/2017 ước tính đạt 780 nghìn tấn, giảm 19,4% so với tháng trước và trị giá là 276 triệu USD, giảm 18,8%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 4,61 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước...

Đối với các mặt hàng nhập khẩu, ước tính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 7/2017 là 2,9 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 19,2 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2017 là 3,1 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 21,37 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Điện thoại các loại và linh kiện, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2017 là 1,1 tỷ USD, giảm nhẹ 2,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,34 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2017 là 500 triệu USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước đạt 3,23 tỷ USD, tăng 10,5% so với 7 tháng đầu năm 2016.

Về mặt hàng xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 7/2017 ước tính là 1,1 triệu tấn, giảm 19,8% so với tháng trước và trị giá là 536 triệu USD, giảm 16,7%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 7,51 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,86 tỷ USD, tăng 4% về lượng và tăng 32,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM