VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Trình 3 đề án cải cách tiền lương trong năm 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trình 3 đề án cải cách tiền lương trong năm 2018

Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công cho biết sẽ trình Trung ương 7, khóa XII (tháng 5-2018) ba đề án cải cách tiền lương.

Gỡ vướng lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân: Gỡ vướng mắc trong thực hiện

Nhiều thủ đoạn trục lợi bảo hiểm xã hội

Gỡ vướng lộ trình thực hiện BHYT toàn dân: Báo động gia tăng nợ bảo hiểm

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vừa có quyết định về kế hoạch nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công và tổng hợp ba đề án trình Trung ương 7, khóa XII (tháng 5/2018).

Tháng 5/2018 sẽ trình đề án cải cách tiền lương

Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị các bộ, cơ quan tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chính sách từ năm 2003 đến nay; nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của bộ, ngành.

Cụ thể, về chính sách tiền lương gồm mức lương tối thiểu, bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương (trong đó có việc tính đúng, tính đủ tiền lương vào giá (phí, dịch vụ)...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM