VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tuần lễ An ninh lương thực APEC: Hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững

Tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017 từ 18 - 25/8/2017. Nguồn: internet

Tuần lễ An ninh lương thực APEC: Hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững

Trong khuôn khổ Năm APEC 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì tổ chức Tuần lễ An ninh lương thực (ANLT) và Đối thoại chính sách cao cấp về ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại TP. Cần Thơ từ ngày 18-25/8/2017.

FIDN: Cải cách cơ sở hạ tầng tài chính trong khu vực APEC

Cải cách Cơ sở Hạ tầng Tài chính trong năm APEC 2017

Tài chính toàn diện: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn

Diễn đàn APEC về tài chính toàn diện

Tuần lễ ANLT nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong khu vực APEC để xây dựng và phát triển nông nghiệp bền vững và thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm ANLT.
Đồng thời, thúc đẩy hợp tác trong chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp; thúc đẩy hợp tác về an ninh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và kiểm soát thất thoát lương thực.

Dự kiến kết thúc Tuần lễ ANLT, các Bộ trưởng phụ trách nông nghiệp khu vực APEC sẽ thông qua “Tuyên bố Cần Thơ về tăng cường ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH” làm cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác trong khu vực.

Theo chương trình, Tuần lễ ANLT APEC 2017 tại Cần Thơ gồm nhiều hoạt động như: Đối thoại chính sách cao cấp về ANLT và phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với BĐKH; Đối thoại giữa các Bộ trưởng và các CEO về sử dụng có trách nhiệm tài nguyên để tăng cường sản xuất lương thực và kinh doanh nông nghiệp bền vững; Cuộc họp thường niên của các nhóm Công tác APEC; Các Hội thảo kỹ thuật chuyên đề trong khuôn khổ hoạt động của các nhóm Công tác và do các nền kinh tế, các tổ chức quốc tế tổ chức.

PV.

Có thể bạn quan tâm