VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là một trong ba dự án đường sắt đô thị đang triển khai. Nguồn: Internet

Vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao UBND TP. Hà Nội tập trung kêu gọi đầu tư các tuyến đường sắt đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Niềm tin về một Chính phủ hành động

Việt Nam đang thiếu hụt nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho PPP

Huy động nguồn lực tài chính phục vụ cơ cấu lại nền kinh tế

Văn phòng Chính phủ vừa ra văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về phương án đầu tư, giải pháp và cơ chế thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.
Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội tích cực triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm sự gắn kết của đường sắt đô thị nói riêng và hệ thống giao thông đô thị nói chung, tiện lợi nhất cho người dân, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật.

Về phương thức và nguồn vốn đầu tư, Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội tập trung kêu gọi đầu tư các tuyến đường sắt đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư. Về các tuyến thực hiện theo hình thức PPP, việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Về phương thức thực hiện dự án, đối với các tuyến thực hiện theo hình thức PPP, Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội triển khai dự án theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tiến độ đầu tư đã đề ra trong Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với hai tuyến đề xuất sử dụng vốn ODA, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan phối hợp với UBND TP. Hà Nội vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM