VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Xây dựng nghiên cứu chiến lược Việt Nam trở thành nước phát triển dầu khí

Sẽ xây dựng nghiên cứu chiến lược Việt Nam trở thành nước phát triển dầu khí. Nguồn: internet

Xây dựng nghiên cứu chiến lược Việt Nam trở thành nước phát triển dầu khí

(Tài chính) Ngày 02/11, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia về một số vấn đề liên quan đến sơ kết 7 năm thực hiện Kết luận số 41-KL/TW ngày 19/1/2006 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh những ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề: đánh giá Kết luận 41-KL/TW của Bộ Chính trị với những thành tựu và mặt rút kinh nghiệm; làm rõ một số câu hỏi: đánh giá trữ lượng tài nguyên dầu mỏ như thế nào? Dự báo hiện nay về dầu mỏ trong chiến lược 2015- 2025 ra sao? Vấn đề tìm kiếm thăm dò, trách nhiệm điều tra trữ lượng dầu và khí trong nước? Các cơ chế, chính sách về quản lý vấn đề này?

Phát biểu đóng góp vào hội thảo, PGS. Nguyễn Văn Đặng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, cần so sánh mục tiêu chiến lược để đánh giá đúng mức mục tiêu thăm dò khai thác dầu khí hiện nay cũng như xu thế khai thác tăng trưởng dầu khí. Phân tích cụ thể và cẩn trọng vấn đề giá dầu, sản lượng cũng như vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, ngoại giao và quốc phòng khi ưu tiên khai thác xa bờ.

TS. Ngô Thường San - Chủ tịch Hội dầu khí Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phát biểu, hiện nay các mỏ khai thác dầu trữ lượng đều giảm đề nghị cần có kế hoạch mở rộng khai thác rộng phía biển Đông và cần có quy định về quản lý nhà nước về quy chế luật hóa dầu.  

Đồng chí Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hội Năng lượng Việt Nam đưa ra ý kiến: vấn đề quan trọng là hóa dầu vì giá trị của lọc hóa dầu cực kỳ quan trọng, lọc hóa dầu phải đi đôi với chuỗi giá trị dầu khí. Ngoài ra, cần phải nghiên cứu lập quy hoạch phát triển ngành năng lượng một cách thật cụ thể để thấy được bức tranh tổng thể năng lượng Việt Nam và an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đồng chí Lê Đình Ân, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) đề nghị chuẩn bị bản Chiến lược cơ bản cho ngành Dầu khí. Quy hoạch và rà soát lại: công nghiệp dầu và chuỗi giá trị của nó. Vấn đề quản lý nhà nước về thị trường khí và quản lý khí của Tập đoàn Dầu khí đang rất lúng túng. Hiện nay chưa quy hoạch được giá bán khí ở ngoài biển. Quản lý thị trường khí và hình thành thị trường khí đang bị bỏ ngỏ. “Tái cơ cấu ngành dầu khí là phải được thực hiện rõ ràng. Đề nghị quản lý nhà nước dầu khí giao Bộ Công Thương”- đồng chí Lê Đình Ân đưa ra ý kiến...

Kết luận buổi Hội thảo, đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, trước mắt Bộ Chính trị sẽ ban hành thông báo kết luận về những kết quả đã đạt được và những vấn đề rút kinh nghiệm để có những điều chỉnh cần thiết cho việc tổng kết 10 năm kết luận 41-KL/TW để có Nghị quyết mới về vấn đề này. Trong nội hàm của Nghị quyết có một vấn đề đặt ra là: thực trạng hiện nay đang có những Nhà đầu tư nước ngoài tận dụng vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam để triển khai các dự án lọc hóa dầu. Điều này liên quan đến vấn đề quốc phòng - an ninh, hiệu quả kinh tế trước mắt cũng như lâu dài và kinh tế biển… Những vấn đề này phải đặt ra nghiên cứu để có những ứng xử phù hợp.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, đến hết năm 2015 sẽ có tổng kết 10 năm thực hiện 41-KL/TW của Bộ Chính trị và cũng tại thời điểm này sẽ xây dựng nghiên cứu chiến lược Việt Nam trở thành nước phát triển dầu khí và trình nghị quyết Chiến lược mới cho ngành Dầu khí.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM